Kutatóink beszámolói a 2018-as évről

Techné: a szakképzés módszerei az ókorban és a középkorban című tudományos workshop
2018-11-06
Doktori szigorlat és munkahelyi vita
2019-03-08

Kutatóink beszámolói a 2018-as évről

BARATI ANDRÁS

kutató, doktorandusz

Születési idő: 1988.

E-mail: andrasbarati88@gmail.com; barati@avicenna-kkki.hu

 1. Disszertáció (Royal decrees of the Nādirīs, Durrānīs and Zands from the Āstān-i Quds-i Rażawī)

Két alfejezetet (3.1 Raqam and the majlis-nawīs és 3.2 The succession struggle following the death of Nādir Shāh) megírtam, valamint a huszonhárom uralkodói oklevélből tizenegyet lefordítottam.

 1. Előadások

A vallás szerepe a politika alakításában, 2018.02.20.

Előadás: A velayat-e faqih az iszlám forradalom után Iránban

 1. Scriptorium-konferencia, 2018.05.07–08.

Előadás: Uralkodói rendeletek (farmān) a 18. századi Iránban

 1. Tanulmányok

Malik Maḥmūd Sīstānī: Az utolsó jelentős Nīmrūzi Malik, in Maróth, Miklós (szerk.) Az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete Évkönyve: 2015-2017, Piliscsaba, 2018, pp. 161–171.

The succession struggle following the death of Nādir Shāh, 1747–1750, in Orpheus Noster (megjelenés alatt).

A velâyat-e faqih elmélete az Iráni Iszlám Köztársaság alkotmányában, in A vallás szerepe a politika alakításában konferencia tanulmánykötete (megjelenés alatt).

Nādir Shāh (1732/1736–1747) okleveleinek külső és belső ismertetőjegyeiről, in II. Scriptorium konferencia tanulmánykötete (megjelenés alatt).

 1. Kutatóutak

2018.05.15–05.18. Bécs (Ausztria), Osztrák Tudományos Akadémia Iranisztikai Intézete

2018.10.16. Bécs (Ausztria), Osztrák Tudományos Akadémia Iranisztikai Intézete

 1. Oktatás (ELTE BTK)

2017/2018 II. félév

BBN-IRA11-206 Klasszikus perzsa szövegolvasás 6.

BBN-IRA11-208 Klasszikus perzsa szövegolvasás 8.

2018/2019 I. félév

BBN-IRA11-205 Klasszikus perzsa szövegolvasás 5.

BBN-IRA11-207 Klasszikus perzsa szövegolvasás 7.


 

CSORBA ZSUZSANNA

kutató, doktoranda

Születési idő: 1992.

E-mail: csorba@avicenna-kkki.hu ; csozsuzsi@gmail.com

Disszertációm készítése során az utazók számára írt orvosi mű (al-Isfār ʿan ḥikam al-asfār) három kéziratát feldolgozva az arab szöveget jegyzetekkel, glosszáriumokkal és egy angol nyelvű fordítással láttam el.

 1. Idegen nyelvű előadás

2018.09.06. Előadás az International Society for the History of Medicine 46. kongresszusán, Lisszabon (Portugália)

Előadás: „He who wants to travel should…” – Travel regimens in medieval Islamic medicine

 1. Magyar nyelvű előadás

2018.10.12. Kötetbemutató tudományos workshop: Techné: A szakképzés módszerei az ókorban és a középkorban, PPKE-BTK Techné Kutatócsoport (Piliscsaba), Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete (Piliscsaba)

Előadás: A bábák és dajkák szakmája és képzése középkori arab orvosi források tükrében

 1. Publikációk

Bábák és dajkák a középkori arab orvosi irodalomban, in: Techné: A szakképzés módszerei az ókorban és a középkorban, szerk. Munding Márta, Szovák Kornél, Takács László, Piliscsaba (Avicenna Kutatási Non-profit Kft.), 2018, pp. 269–298.

Szemészek, sebészek és különböző praktizálók: Orvosképzés a középkori muszlim világban, in: Élet és Tudomány 73:24, 2018, pp. 748–750.

Chapter VIII: Detailed listing of the books on medicine ((and those connected to medicine in any way, e.g. books on poisons and agriculture)), in: Catalogue of Bayezit II’s Library. (megjelenés alatt)

 1. Oktatás (ELTE BTK)

2017/2018 II. félév

BBN-KEL-302             Klasszikus arab nyelv 2.

BBN-KEL-302:3          Arab nyelv 2.

BBN-KEL-304/IRA     Arab nyelv 4.

2018/2019 I. félév

BBN-ARA11-111        Modern irodalmi arab nyelv 1.

BBN-ARA11-101        Klasszikus arab nyelv

BBN-KEL-301/IRA     Arab nyelv 1.

BBN-KEL-303/IRA     Arab nyelv 3.


 

LÁNCZKY ISTVÁN

kutató, doktorandusz

Születési idő: 1985.

E-mail: lanczky@avicenna-kkki.hu

Az év doktori disszertációm befejezésével, egyszersmind egy korábbi munkám folytatásával telt. Ez utóbbi kritikai kiadása és kommentárja az al-Masā’il al-ḥikmiyya című traktátusnak, amely Avicenna (megh. 1037) neve alatt került be a kézirathagyományba.

Konferenciaszereplések:

Al-Masā’il al-ḥikmiyya: Notes on the authenticity of a Pseudo-Avicennan work, 29th Conference of the Union Européenne des Arabisants et Islamisants (UEAI): Conflict and Coexistence (Münster, Germany, 2018.09.10–14.).

Egy pszeudo-avicennai traktátus, az al-Masā’il al-ḥikmiyya (Metafizikai kérdések)

eredetiségének vizsgálata, II. Scriptorium konferencia (Pannonhalma, 2018.05. 7–8.).

Vallás és politika a politikai iszlámban, A vallás szerepe a politika alakításában, az NKE és az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete közös rendezvénye, Ludovika Campus, (Budapest, 2018.02.20.).

Kutatóutak:

05.28-06.02: Konzultáció a disszertációról Prof. Charles Burnett-tel (The Warburg Institute, London).

10.01-11.03: Kutatóút, valamint konzultáció a disszertációról és az al-Masā’il al-ḥimiyya szövegkiadási, értelmezési nehézségeiről, valamint eredetiségének kérdéséről Prof. Amos Bertolacci-val, (IMT, Lucca, illetve Scuola Normale Superiore, Pisa).

Publikációk:

Lojalitás és elutasítás, in: Maróth, Miklós (szerk.) Az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete Évkönyve: 2015-2017, Piliscsaba, 2018, pp. 257-276.

Vallás és politika az iszlámban: esettanulmány a ḥākimiyya – szuverenitás fogalmáról, in: A vallás szerepe a politika alakításában, az NKE és az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete közös konferenciájának kötete. (megjelenés alatt)

Megjegyzések egy pszeudo-traktátus kiadásának nehézségeihez, in: II. Scriptorium konferencia kötete. (megjelenés alatt)


 

MÉRCZ ANDRÁS

doktorandusz, kutató

Születési idő: 1986.

E-mail: mercz@avicenna-kkki.hu,

A Mardini Mózes és Andreas Masius levelezésében megmaradt töredékek alapján azonosítottam azt az elveszettnek hitt Basileios-anaphora kéziratot, amely Masius latin nyelvű fordításának alapjául szolgálhatott. A bécsi levéltárban megtaláltam Mardini Mózes címeroklevelét.

A Bajazid-projekt tanulmánykötetéhez angolra fordítottam a második és harmadik fejezethez készült arab nyelvű bevezetőket. A katalógus bibliai könyveiről elemző tanulmányt írtam.

 1. Külföldi kutatóutak

2018.03.19–03.23. Cambridge (Anglia), Cambridge University Library

2018.05.20–06.19. Kairó (Egyiptom), Institut dominicain d’études orientales

2018.07.23–07.27. Bécs (Ausztria), Österreichisches Staatsarchiv

 1. Idegen nyelvű előadás

Konferencia: Syriac and Its Users in the Early Modern World c. 1500 – 1750, Oxford, 2018.03.15–16.

Előadás: The Syriac Correspondence of Moses of Mardin

 1. Magyar nyelvű előadás

Konferencia: II. Scriptorium-konferencia, Pannonhalma, 2018.05.07–08.

Előadás: Mardini Mózes és Andreas Masius levelezése

 1. Tanulmányok

A Közel-Kelet keresztény egyházai, in: Maróth, Miklós (szerk.) Az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete Évkönyve: 2015-2017, Piliscsaba, 2018, pp. 309-316.

Mózes bar Képha Paradicsom-kommentárjának arab fordítása, in: Maróth, Miklós (szerk.) Az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete Évkönyve: 2015-2017, Piliscsaba, 2018, pp. 103-117.

Arabic and Persian (Pseudo-)Biblical books in the library of Sultan Bayezid II, in: Maróth Miklós (szerk.): Catalogue of Bayazit II’s Library, Piliscsaba (megjelenés alatt.)

Szír kereszténység és a Biblia, in: Tiszatáj, 2019. május (megjelenés alatt.)

Mardini Mózes bejegyzései az MS Harley 5512-ben, in: II. Scriptorium-konferencia tanulmánykötete (megjelenés alatt.)


 

MUNDING MÁRTA

kutató, posztdoktori ösztöndíjas

Születési idő: 1981

E-mail: mundingmarta@gmail.com

 1. Az NKFIH PD 125517 számú posztdoktori ösztöndíj 1. munkaszakasza
 • az Alexandros és a barbár asszonyok találkozása Curtius Rufus munkájában: forráshasználat és történetszerkesztés című doktori disszertáció átdolgozása, s kiegészítése további fejezetekkel (Alexandros találkozása Rhóxanéval, Alexandros mint Semiramis vetélytársa). (Megjelenés: Apollo könyvtár sorozatában).
 • A Metzi Epitomé (Epitoma rerum gestarum Alexandri Magni Macedonis) magyar nyelvű fordítása, a fordításhoz előszó és kommentár készítése.
 1. Techné: Szak- és felnőttképzés az ó- és középkorban című tudományos projekt koordinálása
 • Techné: a szakképzés módszerei az ó- és középkorban című tanulmánykötet társszerkesztése
 • a Techné kötetet bemutató konferencia szervezése (2018. október 28.)

Előadások:

 1. február 20. A vallás szerepe a politika alakításában (Budapest)

előadás címe: A vallás szerepe Alexandros politikájában: a deifikáció kérdése

 1. május 7–8. II. Scriptorium-konferencia (Pannonhalma)

előadás címe: Egy kódex sajátos életútja: a Metzi Epitomé szövegkiadásának fontossága az Alexandros kutatásban

 1. május 24–26. XIII. Magyar Ókortudományi Konferencia (Szeged)

előadás címe: Alexandros mint új Achilleus: Alexandros és Rhóxané házassága Curtius Rufus ábrázolásában

 1. október 30. Női identitás, női életutak az antikvitásban (Szeged)

előadás címe: A nők helyzete a makedón társadalomban: Alexandros házassági politikája az irodalmi források tükrében

 Publikációk:

 1. A vallás szerepe Alexandros politikájában: a deifikáció kérdése (tanulmánykötet: A vallás szerepe egykor és ma) – megjelenés alatt
 2. Egy kódex sajátos életútja: a Metzi Epitomé szövegkiadásának fontossága az Alexandros kutatásban (tanulmánykötet) – előkészületben
 3. Alexandros és a barbár asszonyok találkozása Curtius Rufus munkájában: forráshasználat és történetszerkesztés (monográfia) – előkészületben

Szerkesztés:

Munding Márta – Szovák Kornél – Takács László (szerk.): Techné. A szakképzés módszerei az ókorban és a középkorban, Piliscsaba, 2018.


 

OROSZI GYÖNGYI

doktoranda, kutató

Születési idő: 1985.

E-mail: oroszi@avicenna-kkki.hu

A disszertációm címe: „Generic Interpretation in the Framework of Literary Communication: The Case of The Thousand and One Nights and Pre-Modern Arabic Prose Literature”. 2018-ban a korábbi anyag átdolgozása mellett két fejezet megírására került sor. Elkészült a kutatást bevezető áttekintő fejezet azon része, amely a Mamlūk kor társadalmi és kulturális változásait bemutatva helyezi Az Ezeregyéjszaka meséi című gyűjteményes kötetet történelmi kontextusba kitérve, például, az adab fogalmára és annak populáris irodalommal való kapcsolatára.

Továbbá elkészült az a fejezet, amely a műfaji értelmezés kérdését szövegelemzésen keresztül vizsgálja rámutatva az arab prózairodalom sajátosságaira, valamint a pusztán szövegszintű elemzésben rejlő hiányosságokra. Ez a fejezet vezet be egy sokkal tágabb körű műfaji elemzést, amely szöveg, szerző, olvasó és kontextus összefüggéseiben vizsgálja az Ezeregyéjszaka anyagát.

Kairóban az Institut dominicain d’études orientales könyvtárában rendelkezésemre állt minden olyan forrás, amely kutatásom szempontjából nélkülözhetetlen. Többek között az Ezeregyéjszaka négy meghatározó kiadása közül az egyik: Alf lajla wa-lajla min al-mubtadaˀ ilā al-muntahā, ed. M. Habicht, al-Qāhira, 1998 (9-516-118 (1-12)). Továbbá hozzáfértem Magyarországon hozzáférhetetlen művekhez: az adab fogalmához kapcsolódóan: Schöller, M.: Zum Begriff des „islamischen Humanismus”, Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, 151/2, 2001, 275–320 (41-708 151 (2001) 2); irodalomelmélettel kapcsolatban: Tatar, B.: Interpretation and the Problem of the Intention of the Author: H. G. Gadamer vs. E. D. Hirsch, Washington (The Council for Research in Values and Philosophy), 1998 (5-20-2A/05).

Külföldi kutatóutak:

2018.05.20. – 2016.06.19. Kairó (Egyiptom), Institut dominicain d’études orientales

2018.09.28. – 2018.10.27. Kairó (Egyiptom), Institut dominicain d’études orientales

Magyar nyelvű előadások:

2018.05.17–18. Utazás és spiritualizmus a klasszikus és a neolatin kultúrákban (Budapest)

Előadás címe: Utazás az Ezeregyéjszaka világában európai szemmel: az utazás és beavatás szimbolikájának jelentősége a „Qamar az-Zamán története” című mese értelmezésében

(tanulmány közlésre leadva)

Idegen nyelvű előadások:

2018.09.10–14. 29th Conference of the Union Européenne des Arabisants et Islamisants (UEAI): Conflict and Coexistence (Münster, Németország)

Előadás címe: Reading Biographical Accounts in The Thousand and One Nights

Publikációk:

Oroszi, Gy.: Mamlúk kori arab prózairodalom: az irodalmi antológiák és egyéb gyűjtemények felépítésének szerepe az egyes történetek értelmezésében, in: Maróth, Miklós (szerk.) Az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete Évkönyve: 2015-2017, Piliscsaba, 2018, pp. 57–80.


 

SCHÖNLÉBER MÓNIKA

doktoranda, kutató

Születési idő: 1987.

E-mail: schonleber@avicenna-kkki.hu

Az Ibn Aˁtham al-Kūfī’s ridda narrative. Edition, textual criticism, and narrative analysis című doktori dolgozatomban véglegesítettem az elemzendő szövegrész kritikai szövegét.

Leírtam a Kitāb al-futūḥ Mingana-gyűjteményben őrzött kéziratát (Mingana Arab. (Isl.) 572). Lefényképezte, a Mingana 65 számú kódexét, amely Mōshe bar Kepha Paradicsom-kommentárját tartalmazza.. A többi vizsgált, arab nyelvű kézirat jövőbéli kutatásaimhoz lesz szükséges. Ezek: Pseudo-Abū Miḫnaf, Wafāt al-Ḥusain b. al-imām ˁAlī (Mingana Arab. (Isl.) 545); al-Dijārbakrī, Taˀrīḫ al-ḫamīs fī aḥwāl anfas al-nafīs (Ming. Arab. (Isl.) 1342, 1343).

Az út során az oxfordi Bodleian Library-ben PhD dolgozatokat tanulmányoztam: Millward, W.: A study of al-Yaˁqubi with special reference to his alleged Shiˁa bias, 1962; Āl Yāsīn, M.Ḥ.: Nuṣūṣ al-ridda fī taˀrīḫ al-Ṭabarī: naqd wa-taḥlīl, Baghdād (Maktabat al-Nahḍa), 1973; Abu-Rahmeh, Kh.: The poetry of the Bakr tribe in their politico-tribal role from 1-132 A.H., 1981; Ibrahim, I.A-R.M.: A new edition of the diwan of al-Hutai’ah, accompanied by a criticial introduction, 1964. Emellett egyéb szakirodalmat is gyűjtöttem, például: Dennett, D.C.: Conversion and the poll tax in early Islam, Cambridge, Mass (Harvard University Press), 1950 (M09.G00130); Cobb, P.M.: White banners: contention in ˁAbbāsid Syria, 750-880, Albany, N.Y. (State University of New York Press), 2001 (S.HIST.18S.20.14); Iqbal, A.: Diplomacy in Islam; an essay on the art of negotiations as conceived and developed by the Prophet of Islam, Lahore (Institute of Islamic Culture), 1965 (2489 e.409); Makin, A.: Representing the enemy: Musailima in Muslim literature, Frankfurt am Main (Lang), 2010 (M13.G00366).

A Bayezit-projekt keretében kísérő tanulmányt írtam Barati Andrással a katalógus IX. fejezetéhez.

Külföldi kutatóút:

2018.07.25–08.06. Birmingham, Cadbury Research Library, Mingana Collection; Oxford, The Bodleian Libraries (Egyesült Királyság) (az Avicenna Intézet támogatásával)

Publikációk:

A klasszikus muszlim történetírás egy későn felfedezett munkája: Ibn Aˁṯam al-Kūfī Kitāb al-futūḥja a korábbi kutatások fényében, in: Maróth, Miklós (szerk.) Az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete Évkönyve: 2015-2017, Piliscsaba, 2018, pp. 13–38.

A Perzsa-öböl keresztény közösségei a késő ókorban az írott és a régészeti források tükrében, in: Maróth, Miklós (szerk.) Az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete Évkönyve: 2015-2017, Piliscsaba, 2018, pp. 337–350.

Barati, A. – Schönléber, M.: Chapter IX – Classification of books on biographies and chronicles, books on warfare, books on politics, power, and administration, books on horsemanship and hippiatry, books on falconry, books on hunting (dogs), books on marvels of God’s creation, books on regions, in: Catalogue of Bayezit II’s Library, ed. Maróth M. [megjelenés előtt]


 

SZENCZI ANDRÁS

doktorandusz, kutató

születési idő: 1992.

e-mail: andras.szenczi@yahoo.com

A 2018-as évben a doktori dolgozatom elkészítéséhez használt források rendszerezésével, illetve lehetséges új források felkutatásával foglalkoztam. E munka eredményeként eredményesen térképeztem fel a Maġribban egykor létezett síita közösségek történetét. A 2017/2018-as tanév tavaszi félévének végén sikeres komplex vizsgát tettem, amely után megkezdhettem doktori képzésem disszertációs szakaszát.

Külföldi kutatóút

 1. december – 2018. május Marokkó, Rabat, NIMAR (Nederlands Instituut in Marokko) (Sólyom László és az Avicenna KKKI támogatásával)
 2. szeptember Egyiptom, Kairói IDEO (Institut dominicain d’études orientales)

 Publikációk:

Szenczi A.: Vallási kisebbségek helyzete Marokkóban, in: Budapest-jelentés a keresztényüldözésről 2018, eds. Kalló József, Újházi Lóránd, Budapest (Dialóg Campus), 2018, pp. 111-121.

A, Szenczi: The Situation of Religious Minorities in Morocco, in: eds. József Kaló – Lóránd Újházi: Budapest Report on Christian Persecution 2018. Budapest (Dialóg Campus), 2018, pp. 107-117.

Szenczi A.: Kereszténység a Maġribban: Konfliktusok és együttélés, in: Maróth, Miklós (szerk.) Az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete Évkönyve: 2015-2017, Piliscsaba, 2018, pp. 317-333.

Oktatás:

2018/2019 I. félév

BBN-KEL-301           Klasszikus arab nyelv            (gyakorlat)

BBN-ARA11-101      Klasszikus arab nyelv 1.        (gyakorlat)

BBN-KEL11-203       Arab történelem                     (előadás)


 

TEKLOVICS LEVENTE

doktorandusz, kutató

születési idő: 1987.

e-mail: teklovics@avicenna-kkki.hu

2018 februárjában előadást tartottam az Avicenna KKKI és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem A vallás szerepe a politika alakításában című konferenciáján. Bevezető cikket írtam a II. Bajezid-katalógus muzulmán jogról szóló fejezeteihez. 2018 áprilisában Jordániába utaztam öt hétre, a Royal Institute for Inter-Faith Studies-ba. Gyakornokként részt vettem egy, a királyság vallási kisebbségeinek helyzetét elemző tudományos projektben. A RIIFS közvetítésével felkerestem a jordániai legfelső bíróság két bíróját, Sāmir al-Qubbağot és Ašraf al-ˁUmarīt.  Felvilágosítást kaptam tőlük a jordániai személyistátusz-törvény várható változásairól, valamint a disszertációmon végzett munkámat segítették szakmai véleményükkel.

Megjelent publikációk

 • Safah: egy lezáratlan vallásjogi vita. in: Maróth, Miklós (szerk.) Az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete Évkönyve: 2015-2017, Piliscsaba, 2018, pp. 183-194.
 • Illegális határátlépők Komárom-Esztergom megyében 2015 októberéig. in: Maróth, Miklós (szerk.) Az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete Évkönyve: 2015-2017, Piliscsaba, 2018, pp. 277-281.

Megjelenés előtt álló publikációk

 • Az ortodox kopt keresztények jogi helyzete a modern Egyiptomban.
 • Chapter V: Books on uṣūl al-fiqh, Chapter VI: Books on fiqh and the virtuous deeds of imams, Chapters five and six: uṣūl al-fiqh, fiqh, manāqib al-aʾimma” Fejezetek a II. Bajezid-katalógus tanulmánykötetében.
 • Bahāʾism: an overview of revealed texts, tenets and law. Tanulmány tanulmánykötetben, munkacím.
 • Az Iszlám Állam šarīʿája. Tanulmány konferenciakötetben.

 

Kedves Látogatóink!
Megkezdtük könyvtárunk állományának költözés előtti leltározását.
A leltározás ideje alatt könyvtárunk zárva tart.
A könyvtár új épületünkben, várhatóan január végén nyit újra.

Amennyiben böngészője engedélyezi a cookie-k tárolását, ez az üzenet nem jelenik meg újra. A továbblépéshez kattintson a szövegdobozon kívülre!

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás